Articles

Magdalena Kardach

Articles

Anna Gajdis: Odległa prowincja. Prusy Wschodnie w prozie pisarzy niemieckich (1866–1945). (Entlegene Provinz. Ostpreußen in der Prosa deutscher Schriftsteller). Ofi cyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2014, 282 S.

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout