Recenzenci

 

Germanica Wratislaviensia“

Lista recenzentów

Liste der Gutachter

 

Prof. Dr. Camilla Badstübner-Kizik, Adam-Mickiewicz-Universität

Dr. Paweł Bąk, Universität Rzeszów

Prof. Dr. Bernd Balzer, Freie Universität Berlin

Dr. habil. Hana Bergerová, Universität Ústí nad Labem

Prof. Dr. Helmut Brall-Tuchel, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Prof. Dr. Waldemar Czachur, Univesität Warschau

Prof. Dr. Anna Dargiewicz, Universität Ermland-Masuren

Prof. Dr. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, Adam-Mickiewicz-Universität

Dr. habil. Małgorzata Dubrowska, Katholische Universität Lublin

Prof. Dr. Roman Dziergwa, Adam-Mickiewicz-Universität

Prof. Dr. Elżbieta Dzikowska, Universität Łódź

Prof. Dr. Peter Ernst, Universität Wien

Dr habil. Sylwia Firyn, Universität Danzig

Prof. Dr. Hans-Heino Ewers, Johann Wolfgang-Goethe-Universität, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Rolf Fieguth, Universität Freiburg

Dr. Ulrich Froeschle, Technische Universität Dresden

Prof. Dr. Carsten Gansel, Universität Gießen

Prof. Dr. Hans Giessen, Universität Saarbrücken

Prof. Dr. Sambor Grucza, Universität Warschau

Prof. Dr. Katarzyna Grzywka-Kolago, Universität Warschau

Prof. Dr. Detlef Haberland, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa

Prof. Dr. Klaus Hammer, Technische Universität Dresden

Prof. em. Dr. Günter Häntzschel, Ludwig-Maximilians-Universität München

Dr habil. Ewa Jarosz-Sienkiewicz, Universität Wrocław

Prof. Dr. Marek Jaroszewski, Universität Danzig

Prof. Dr. Jürgen Joachimsthaler, Universität Marburg

Prof. Dr. Jarzy Kałążny, Adam-Mickiewicz-Universität

Prof. Dr. Czesław Karolak, Adam-Mickiewicz-Universität

Prof. Dr. Stefan Kaszyński, Adam-Mickiewicz-Universität

Prof. Dr. Andrzej Kątny, Universität Danzig

Prof. Dr. Helmut Kiesel, Universität Heidelberg

Prof. Dr. Karin Kleppin, Ruhr-Universität-Bochum

Prof. Dr. Michał Kotin, Universität Zielona Góra

Prof. Dr. Elizaveta Kotorowa, Universität Zielona Góra

Prof Dr. Wynfried Kriegleder, Universität Wien

Prof. Dr. Krzysztof Kuczyński, Universität Łódź

Prof. Dr. Hartmut Lenk, Universität Helsinki

Prof. Dr. Ryszard Lipczuk, Universität Stettin

Dr habil. Halina Ludorowska, Maria-Curie-Skłodowska-Universität Lublin

Prof. Dr. Heinz-Helmut Lüger, Landau

Prof. Dr. Robert Małecki, Universität Warschau

Prof. Dr. Gottfried Marschall, Universität Paris-Sorbonne, Paris 4

Dr. Martin Maurach, Universität Ostrava

Dr habil. Grit Mehlhorn, Universität Leipzig

Prof. Dr. Hans-Harald Müller, Universität Hamburg

Prof. Dr. Krzysztof Nerlicki, Universität Szczecin

Prof. Dr. Alla Paslawska, Nationale Iwan-Franko-Universität Lwiw

Prof. Dr. Karin Pittner, Ruhr-Universität- Bochum

Prof. Dr. Hans-Georg Pott, Universität Düsseldorf

Prof. Dr. Annely Rothkegel, Hildesheim

Prof. Dr. Anna Rutka, Katholische Universität Lublin

Prof. Dr. Karsten Rinas, Palacký Universität in Olmütz

Prof. Dr. Peter Rusterholz, Universität Bern

Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz, Universität Leipzig

Prof. Dr. Roman Sadziński, Universität Łódź

Prof. Dr. Karol Sauerland, Universität Danzig

Prof. Dr. Christoph Schatte, Adam-Mickiewicz-Universität

Prof. Dr. Czesława Schatte, Adam-Mickiewicz-Universität

Prof. Dr. Hanelore Scholz, Humboldt-Universität, Berlin

Prof. Dr. Sibylle Schönborn, Universität Bielefeld

Prof. Dr. Georg Schuppener, Universität Leipzig

Prof. Dr. Wolfgang Schwarz, Universität Leipzig

Prof. Dr. Barbara Skowronek, Adam-Mickiewicz-Universität

Dr habil. Dorota Sośnicka, Universität Stettin

Prof. Dr. Bernd Spillner, Universität Duisburg-Essen

Prof. Dr. Jochen Strobel, Universität Marburg

Dr habil. Petra Szátmari, Károli Gáspár Református Egyetem

Dr habil. Artur Tworek, Universität Wrocław

Prof. Dr. Zdzisław Wawrzyniak, Universität Rzeszów

Prof. Dr. Matthias Weber, Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa

Prof. Dr. Manfred Weinberg, Karls Universität in Prag

Prof. Dr. Mariola Wierzbicka, Universität Rzeszów

Prof. Dr. Norbert Richard Wolf, Julius-Maximilian-Universität Würzburg

Prof. Dr. Stephan Wolting, Adam-Mickiewicz-Universität

Prof. Dr. Lech Zieliński, Mikołaj-Kopernik-Universität in Toruń

Prof Dr. Paweł Zimniak, Universität Zielona Góra

 

 

 

 

 

Procedura recenzowania: procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami opisanymi w publikacji Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011 (www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110216_MNISW_broszura_210x210.pdf).

Zespół Redakcyjny czasopisma "Germanica Wratislaviensia" wraz z Radą Naukową czasopisma dokonuje wstępnej oceny nadesłanych materiałów z punktu widzenia zgodności z profilem pisma oraz podstawowymi wymogami dotyczącymi warsztatu naukowego i poziomu merytorycznego. Prace, które nie spełniają podstawowych warunków publikacji, są odrzucane.

Zakwalifikowane przez Zespół Redakcyjny oraz Radę Naukową materiały są przekazywane za pośrednictwem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego do dwóch niezależnych Recenzentów zewnętrznych, którzy nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Nadesłane prace nie są wysyłane do Recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Recenzenci są zobowiązani do ujawnienia potencjalnych konfliktów interesów, dotyczących w szczególności:

• bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

• relacji podległości zawodowej,

• bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

W przypadkach spornych Redakcja powołuje dodatkowych recenzentów. Teksty w języku obcym są recenzowane przez co najmniej jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora pracy. Recenzent nie może być autorem tekstu w numerze, na potrzeby którego przygotowuje recenzję.

Prace recenzowane są poufnie i anonimowo (double-blind review proces). Lista wszystkich Recenzentów publikowana jest w każdym tomie czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie artykułu do publikacji lub o jego odrzucenie. Po otrzymaniu przez Komitet redakcyjny recenzji Autor zgłoszonej pracy jest informowany o jej wyniku i koniecznych poprawkach. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Komitet Redakcyjny.

 

Do pobrania: formularze recenzji w językach niemieckim i polskim.

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy